Компетентност

Лична ефективност чрез компютър

gmail 05Скоростта на обработка на мейлите може значително да се подобри, ако не се налага да се извършват действия за отварянето и за затварянето им при четене. За съжаление Gmail изисква точно това – кликване върху лентата на мейла, който искате да отворите и след това връщане към списъка. Този начин на обработка е особено непродуктивен при функции като преглеждане на мейли от папка, етикирани мейли, сред които се търси нещо конкретно и т.н.

gmail 04След изпращане на мейл е важно да се получи информация дали той е стигнал до получателя и дали е отворен. За съжаление Gmail няма вградена функция, която да извършва такова проследяване.

Едно от възможните решения e в браузъра Google Chrome  да се инсталира приложението MailTrack for Gmail.

gmail 03В разделът Gmail Лаборатория има една все още експериментална функция, която води до рязко повишаване на скоростта на обработка на мейлите. Става дума за Автоматично придвижване напред, коeто извършва само част от действията и спестява движения и кликвания с мишката.

gmail 02Прегледът на пощенската ни кутия показва, че получаваме неочаквано много мейли чрез различни абонаменти, които я задръстват, отнемат ни време за обработката им, а и не всички носят някаква полза.

Unroll.me е безплатна онлайн услуга, която ни дава възможност да открием всичко, за което сме абонирани, лесно да се освободим от ненужното и умно да управляваме останалото.

Събота, 07 Ноември 2015 14:00

Как да използваме Gmail по-ефективно

gmail 01Пренастройване на входящата пощенска кутия на Gmail в съответствие с методиката GTD (Getting Things Done)

Gmail предлага по подразбиране една входяща пощенска кутия, в която пристигащата поща се разпределя автоматично в предварително дефинирани категории. Много по-ефективна организация на пощата може да се постигне чрез използване на методиката GTD и създаване на повече входящи кутии: